menu

Aan de slag met de digitalisering van je bedrijf

Ook aan de slag met de digitalisering van je bedrijf? Klik hier!

Blauwdruk Digitale Werkplaatsen

Wat is een Digitale Werkplaats nu precies? Uit welke onderdelen bestaat het, en wat is bij elk onderdeel belangrijk? In deze Blauwdruk leggen we je de Digitale Werkplaats in vier korte video’s uit!

Mens en organisatie

Terug naar het overzicht

Joost Reimert

Terug naar het overzicht

Joost Reimert is projectleider van MKB Digital Workspace in Amsterdam – één van de eerste Digitale Werkplaatsen die in 2019 startten. Welke digitaliseringsstappen ziet hij het mkb maken en welke verdienste komt de Digitale Werkplaatsen daarin toe? Wat verwacht hij van de Werkplaatsen in de nabije toekomst? En hoe ziet hij aansluiting van zijn Werkplaats bij grotere publiek-private partnerschappen zoals de High Impact pps’en (HIP’s) voor zich?

Wat zie jij met betrekking tot de digitalisering van het mkb in Nederland?
“Ik zie dat er best veel bedrijven zijn die nog niet echt digitaal werken. Een groot deel van het mkb heeft dan ook flinke digitaliseringsstappen te maken. Een website, die hebben de meeste bedrijven wel. Maar de inzet van data en zeker van kunstmatige intelligentie (AI) staat bij veel mkb-bedrijven nog in de kinderschoenen.”

Wat betekent MKB Digital Workspace voor deze mkb’ers?
“Voor met name deze groep zijn Digitale Werkplaatsen een aantrekkelijke oplossing, omdat digitaliseringstrajecten laagdrempelig en kosteloos zijn. Deze groep mkb’ers zouden we minder goed bereiken wanneer we geld voor een traject zouden vragen.

MKB Digital Workspace richt zich op ‘klein mkb’, dit zijn bedrijven tot 50 medewerkers. Het is voor hen veelal een uitdaging om goed mee te komen in transities en om jong talent aan te trekken. Deze ondernemers vervullen een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie, dus je kunt ze niet zomaar laten vallen.”

Hoe zie je de nabije toekomst van MKB Digital Workspace voor je?
“MKB Digital Workspace heeft haar thematiek uitgebreid naar circulariteit en is daarmee ook een Circulaire Werkplaats geworden. Het is logisch om digitalisering en circulariteit te verbinden, want digitalisering biedt bijvoorbeeld kansen om schoner te werken.

Naast het breder trekken van thematiek zou ik graag zien dat de werkplaats nog veel meer een mkb-knooppunt voor grote maatschappelijke transities wordt. Hier helpen we ook studenten en onderwijs verder mee, die vanuit de vakken die gegeven worden de theorie bij Digitale Werkplaatsen toe kunnen passen in de praktijk.”

Hoe zie jij de rol van systeem-pps’en zoals HIP’s voor je?
“MKB Digital Workspace is onderdeel van de HIP Circulair en Digitaal in Leren, Denken en Doen. Bij MKB Digital Workspace hebben we vooral de Challenge Based Learning-activiteiten onder onze hoede – waarbij studenten leren door opdrachten uit te voeren voor echte bedrijven.

Er liggen absoluut kansen om binnen een HIP (High Impact PPS) gezamenlijke taken gezamenlijk op te pakken. Wel is het van vitaal belang dat een aantal zaken onderling goed op elkaar worden afgestemd, dan denk ik aan: projectplannen op elkaar afstemmen, gezamenlijkheid wat betreft KPI’s, gezamenlijke communicatie, het aanbod netjes stroomlijnen en leads aan elkaar doorgeven. Hoe dit in de praktijk uitpakt testen we nu in de HIP Circulair en Digitaal in Leren, Denken en Doen.”

Herman van Bolhuis

Terug naar het overzicht

Herman van Bolhuis is digitaliseringsexpert, ondernemer en oprichter van o.a. 3D Makers Zone. Bedrijven en onderwijs werken er samen aan versnelde innovatie. De wereld verandert snel en digitalisering heeft daar een grote rol in. Hoe blijf je als bedrijf of werknemer relevant in die wereld? En welke rol hebben pps’en, Smart Industry Fieldlabs en het mkb daar zelf in te vervullen?

Onze wereld ondergaat een digitale transformatie. Wat zijn de kenmerken?
“We gaan naar een toekomst toe waarin de mens in bedrijfsprocessen grotendeels door robots vervangen wordt. Ik noem dit de autonome economie. Dit betekent niet dat de mens helemaal uit het proces verdwijnt. Die gaat meerdere robots aansturen, ermee samenwerken, ze onderhouden en repareren. 

Dit zal in eerste instantie bij zware administratieve processen gebeuren, bij banken of in de verzekeringsbranche. Uiteindelijk krijgt iedereen er in het werk mee te maken. De wereld van IT en OT (Operational Technology) gaat in elkaar schuiven.

Het ligt voor de hand om de snelheid van deze ontwikkeling te onderschatten. Maar bedenk: voor 2007 bestond de iPhone nog niet. En realiseer je voor hoeveel tijd en dagelijkse bezigheden je er vandaag de dag in werk of privé op vertrouwt.”

Hoe kan de werknemer zich goed op die ontwikkeling voorbereiden?
“IT en Tech zijn de centrale spil in deze ontwikkeling. En naast kennis van en kunde over IT en Tech bepaalt de intrinsieke motivatie van een werknemer hoe succesvol deze zich op die arbeidsmarkt beweegt. Ben je gemotiveerd en capabel? Dan krijgt je meer betaald, word je meer in je werk gefaciliteerd en heb je simpelweg meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt dan iemand die dat niet is.”

Wat staat bedrijven en met name het mkb te doen?
“Stimuleer leercultuur! Zodat je straks mensen bij je hebt werken die het werk kunnen doen, leuk vinden en omarmen. Het is echt: of je doet eraan mee, of niet. En wil je als bedrijf overeind blijven, dan moet je een cultuur introduceren waarin mensen die IT-vaardigheden opdoen. Anders ga je het als bedrijf niet halen.”

Welke rol hebben pps’en en Smart Industry Fieldlabs hierin te vervullen?
“De boel wakker schudden. Het is niet overdreven om bedrijven onrustig te maken, want de digitale trein gaat door, of mkb’ers daar nu op zitten of niet. Zo kun je met een groepje studenten penetration tests voor een bedrijf uitvoeren, waarmee alle IT-processen van het bedrijf plat komen te liggen. Dit zorgt voor een stuk bewustwording. En dat is vooral nodig, want mensen, en vooral ook bedrijven en het mkb moeten het grote plaatje gaan begrijpen. De ketens waar ze in werken gaan allemaal digitaal samenwerken, wil je je handhaven, dan moet je mee.”
 

De Digitale Werkplaats bij jou in de buurt

Waar vind je de Digitale Werkplaats bij jou in de buurt?

Klik op één van de locaties op de kaart voor de gegevens en om direct contact op te nemen!